Навчальна програма, предмет астрономія, 10 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ. ЇЇ розвиток і значення в житті суспільства. Розвиток астрономічної науки в Україні. Зоряне небо та небесна сфера. Сузір’я та поділ зоряного неба на сузір’я. Видимі зоряні величини. Одиниці відстаней в астрономії. Абсолютна зоряна величина.
21 триместр
вересень(A) №3
Лек.2Небесна сфера і добовий рух світил. Горизонтальна та екваторіальна системи координат. Зоряні каталоги і карти. Видимий рух Сонця. Екліптика.
31 триместр
жовтень(A) №5
Лек.3Закони руху небесних тіл. Закони Кеплера та їх зв’язок із законами Ньютона. Елементи орбіт та їх геометричне подання. Космічні швидкості на поверхнях небесних тіл та у просторі. Рух штучних супутників. Сонячні та місячні затемнення, частота і умови видимості. Припливні явища.
41 триместр
жовтень(A) №7
Лек.4Час та календар. Принципи вимірювання часу (шкали вимірювання і системи відліку). Зоряний час. Сонячний час: справжній і середній. Рівняння часу. Шкала всесвітнього часу. Шкала атомного часу. Координований всесвітній час. Системи відліку: місцевий, всесвітній, поясний час та зв’язок між ними. Лінія зміни дат. Літній та зимовий час. Календар. Сонячні, місячні та місячно-сонячні календарі. Юліанський та григоріанський календарі.
Аудиторна контрольна робота
51 триместр
листопад(A) №9
Лек.5СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ. Гіпотези і теорії виникнення Сонячної системи, утворення планет. Відкриття екзопланет, їх фізичні характеристики. (АКР№1)
61 триместр
листопад(A) №11
Лек.6Планети земної групи та планети-гіганти. Фізичні та орбітальні характеристики. Місяць: фізичні характеристики та проблема походження. Рельєф та фізичні умови на поверхні.
Поточне оцінювання
72 триместр
грудень(A) №13
Лек.7Малі тіла Сонячної системи. Астероїди. Комети. Тіла з поясу Койпера. Метеори та метеорити. Метеорні потоки. Фізичні характеристики малих тіл Сонячної системи та гіпотези походження. Астероїдна небезпека.
82 триместр
грудень(A) №15
Лек.8Основи теорії відносності та її використання у астрономії. Принцип Галілея. Принцип відносності Ейнштейна. Уповільнення часу, скорочення довжини, релятивістське додавання швидкостей для руху об`єктів в міжзоряному просторі.
92 триместр
січень(A) №17
ЗОРІ. Узагальнені характеристики стаціонарних зір Визначення відстаней до зір. Хімічний склад зоряної речовини. Температури, світності, розміри, маси, густини зір. Взаємозв’язок між розміром, температурою та абсолютною зоряною величиною. Спектральна класифікація зір. Діаграма Герцшпрунга-Рессела. Розв`язування задач.
102 триместр
січень(A) №19
Джерела енергії зір. Температура у надрах зір. Внутрішня будова зір. Закон взаємозв`язку маси та енергії. Релятивістська динаміка. Маса. Сила. Імпульс. Енергія.
112 триместр
лютий(A) №21
Сонце як зоря. Загальні характеристики Сонця, внутрішня будова, атмосфера, обертання Сонця. Джерело сонячної енергії. Місце Сонця на діаграмі Гершпрунга-Рессела. Сонячна активність, сонячно-земні зв’язки. Розв`язування задач.
Поточне оцінювання
12 триместр
() №23
Подвійні та нестаціонарні зорі. Подвійні зорі різних типів. Змінні зорі. Пульсуючі змінні. Нові та над-нові зорі. Утворення хімічних елементів. (АКР№2)
Підсумкове оцінювання
132 триместр
березень(A) №25
Утворення та еволюція зір. Міжзоряне середовище, його густина та температура. Протозорі. Утворення зір в асоціаціях. Залежність часу існування зорі від початкової маси. Стадія головної послідовності, червоні гіганти та надгіганти. Кінцеві стадії еволюції зір, білі карлики, нейтронні зорі, пульсари. Кінцева стадія еволюції Сонця. Чорні діри. Сфера Шварцшильда.
142 триместр
квітень(A) №27
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Оптичні та радіотелескопи. Формула збільшення телескопа, а також роздільна здатність та проникна сила.
152 триместр
квітень(A) №29
Електромагнітне випромінювання небесних тіл. Електромагнітний спектр. Астрофотометрія. Основні поняття фотометрії. Фотоемульсія, прилад із зарядовим зв’язком (ПЗЗ). Ефект Доплера. Визначення променевої швидкості за спектром.
162 триместр
травень(A) №31
Астроспектроскопія. Основні поняття спектроскопії. Закон випромінювання Планка. Види спектрів космічних об’єктів. Спектральні прилади. Принцип визначення хімічного складу та температури космічних тіл. (АКР№3)
Аудиторна контрольна робота
172 триместр
травень(A) №33
НАША ГАЛАКТИКА. Складові, розмір і спіральна структура Галактики. Склад, маса, чисельність зір. Типи населення Галактики, зоряні скупчення.
Поточне оцінювання
182 триместр
травень(B) №34
Типи, склад і структура галактик. Закон Габбла. Червоне зміщення і визначення відстаней до галактик. Просторовий розподіл галактик. Радіогалактики. Квазари. Утворення та еволюція Всесвіту.Космологія. Теорія Великого Вибуху. Можливість існування позаземного життя у Всесвіті.

Вхід до вашого аккаунту