Навчальна програма, предмет біологія, 10 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Коригуюче навчання. Діагностика знань. Вступ. Міждисциплінарні зв’язки біології та екології. Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок. Фундаментальні властивості живого. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства.
21 триместр
вересень(A) №3
Лек.2Тема 1. Біорізноманіття. Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів. Сучасні критерії виду. Популяції. Лабораторна робота №1. "Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу".
31 триместр
жовтень(A) №5
Лек.3Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування. Гіпотези походження вірусів. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Роль вірусів в еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами. Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування.
41 триместр
жовтень(A) №7
Лек.4Аудиторна контрольна робота №1. "Міждисциплінарні зв’язки біології та екології".
Аудиторна контрольна робота
51 триместр
листопад(A) №9
Лек.5Тема 2.Обмін речовин і перетворення енергії. Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі.
61 триместр
листопад(A) №11
Лек.6Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем. Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів. Енергетичний обмін, Пластичний обмін. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією.
Поточне оцінювання
72 триместр
грудень(A) №13
Лек.7Органели. Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму. Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму.
Поточне оцінювання
82 триместр
грудень(A) №15
Лек.8Вітаміни, їх роль в обміні речовин.(ББ) Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин. Значення якості питної води для збереження здоров’я людини. Раціональне харчування - основа нормального обміну речовин. Практична робота №1 "Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини".
92 триместр
січень(A) №17
Лек.9Аудиторна контрольна робота №2. "Енергетичне забезпечення процесів метаболізму".
102 триместр
січень(A) №19
Лек.10Тема 3.Спадковість та мінливість. Основні поняття генетики. Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. Практична робота №2. "Розв`язування типових генетичних задач".
112 триместр
лютий(A) №21
Лек.11Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація. Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині. Каріотип людини та його особливості. Лабораторна работа №2. Визначення закономірностей модифікаційної мінливості".
12 триместр
() №23
Лек.12Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу. Сучасний стан досліджень геному людини. Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини. Закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини.
Підсумкове оцінювання
132 триместр
березень(A) №25
Лек.13Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів. Генетичний моніторинг в людських спільнотах.
142 триместр
квітень(A) №27
Лек.14Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів в популяціях. Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація.
152 триместр
квітень(A) №29
Лек.15Аудиторна контрольна робота №3. "Спадковість та мінливість."
162 триместр
травень(A) №31
Лек.16Тема 4. Репродукція та розвиток. Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань. Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини. Лабораторна робота №3. "Вивчення будови статевих клітин людини".
Аудиторна контрольна робота
172 триместр
травень(A) №33
Лек.17 Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини. Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції). Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини. Лабораторна робота №4 "Вивчення етапів ембріогенезу".
Поточне оцінювання

Вхід до вашого аккаунту